DL mezikrokevní izolace


Existuje několik variant, jak střechu zaizolovat. Jedna z nejkvalinějších je izolace NAPORO, která má objemovou hmotnost 60 kg/m3. Co to znamená? To vysvětlím zde níže v textu...

Tedy zde něco k parametrům konopných izolací obecně:

  • konopná izolace máλ = 0,039 - 0,041 W/(m.K), což ji řadí mezi nejlepší běžné izolanty (u kvalitní minerální izolace se pohybuje λ = 0,036 až 0,043 W/(m.K))

Redistribuce vlhkosti:

  • nevzniká lokální koncentrace vlhkosti, vlhkost je konopným vláknem předávána do celého objemu, tím vzniká násobně větší plocha pro odvětrání
  • objemová vlhkost konopné izolace může narůst až na 20%, aniž by byla snížena její izolační schopnost
  • minerální izolace ztrácí izolační schopnosti už při 2% objemové vlhkosti, není schopná její redistribuce, dochází ke kumulaci vlhkosti do malé plochy, izolace se sesouvá a bortí, zahnívají dřevěné prvky konstrukcí

Neméně důležitá je ale u lehkých dřevostaveb i tepelná akumulace:

  • vyjadřuje se hodnotou měrné tepelné kapacity "c", tj. množství tepla nutné ke zvýšení teploty 1kg látky o 1K (nebo °C)
  • konopné izolace mají c až 1600 J/(K.kg) , tzn. že 1 kg izolace pojme 1 600 J při zvýšení teploty o 1°C (to je právě ten rozdíl mezi 30 a 60 kg/m3. Jak je vidět z předešlého, měrná tepelná kapacita se vztahuje k objemové hmotnosti.)
  • to způsobuje zpoždění nárůstu či poklesu teploty interiéru při změnách venkovní teploty
  • minerální izolace má c = 840 J/(K.kg)
  • konopná izolace tedy téměř dvojnásobně efektivněji ovlivňuje tepelnou pohodu v interiéru → v zimě hřeje, v létě chladí
  • hraje významnou roli u lehkých dřevostaveb