hliněné omítky Kubova Huť

Na samotě kousek od Kubovi hutě kousek od Vimperka jsem v průběhu roku 2021 provedl s Josefem Kolesárem aplikaci hliněných omítek od českého výrobce Hlinatura

Finální podoba hliněných omtek - fotogalerie:

Přípravné práce a provádění hrubých omítek - fotogalerie: