Hliněné omítky - Jizerka

V průběhu listopadu  a prosince 2020 jsem ve spolupráci s týmem Daniela Gabryše (generální dodavatel stavby) realizoval provedení skladby na ploše cca 90 m2: rákosová rohož, PICAS ECONOM hrubá + řezanka (tl. 1,5-2cm), PICAS COTTAGE šedá (I.NP), PICAS ART antik bílá (II.-III.NP).

Fáze 1: Aplikace husté štukatérské rohože vázané nerezovým drátkem a napínané nerezovým drátem 1,2 mm + stěrkování hrubé omítky na úroveň rákosu:

Fáze 2: Aplikace hrubý omítek tl. 1,5-2cm se zapracovanou sklovláknitou výztužnou tkaninou. Stahováno do nerezových omítníků.

Fáze 3: Aplikace jemných hliněných omítek PICAS: