hliněné omítky - Kutná hora

          V průběhu března 2019 proběhne montáž hliněných panelů Lemix a hliněných omítek Picas do dřevostavby na podklad: deska OSB 3 P+D tl. 18mm.

  • plocha stěny: 150 m2
  • plocha stropy a šikminy: 66 m2

          V současnosti (10. týden 2019) probíhá schvalovací proces změny skladby konstrukcí a montážního plánu.

Skladba dle PD: 

  • rákosová rohož, hrubá hliněná omítka s výztužnou tkaninou, jemná hliněná omítka

Návrh řešení: 

  • hliněný panel, jemná hliněná omítka s výztužnou tkaninou, jemná hliněná omítka