hliněné omítky - lesní školka Plzeň Dodlevce

       V Plzni Doudlevcích mám možnost spolupracovat na zhotovení hliněných omítek v nově vzniklé lesní školce V Zahrádce . V průběhu března a dubna zde proběhne realizace:

  • KOUPELNA - jemná hliněná omítka Picas na podklad perlinka do lepidla
  • HLAVNÍ MÍSTNOST A ZÁDVEŘÍ hrubé a jemné hliněné omítky Picas na hliněné desky Lemix