hliněné omítky - Lhotka u Svinař u Karlštejna

V zimě roku 2021 jsem ve Lhotce u Svinař u Karlštejna provedl aplikaci hliněných omítek v dřevostavbě postavené v systému EKOPANEL. Děkuji za pomoc šikovným řemeslníkům: Luboš Souček a Michal Honek.

Skladba: Ekopanel tl. 40 mmm na dřevěném roštu, penetrace JUKOLPRIMER, cementová stěrka JUBOGLET se zapracovanou sklovláknitou tkaninou, hliněná stěrka PICAS ECONOM jemná v tl. 4 mm, finální vrstva - kombinace finálních omítek PICAS - ECONOM, ART