hliněné omítky - Štěnovický Borek

                Ve Štěnovickém Borku jsem převzal hrubé hliněné omítky a v současnosti (leden - únor 2019) provádím vyztužovací mezivrstvu (vlastní směs s výztužnou tkaninou - juta).                               Po dokončení budou následovat finální hliněné omítky od  českého výrobce Picas.