hliněné omítky - Štěnovický Borek

                Ve Štěnovickém Borku jsem převzal hrubé hliněné omítky na kterých jsem provedl mezivrstvu s výztužnou tkaninou (juta): 

V současnosti (březen 2019) provádím jemné hliněné omítky z lokálních jílů a kaolínů: