hliněné omítky - Štěnovický Borek

                Ve Štěnovickém Borku jsem převzal hrubé hliněné omítky na kterých jsem provedl mezivrstvu s výztužnou tkaninou (juta): 

Následovalo provedení hliněných štuků z lokálních jílů...