hliněná stěna Mnichovice

V obci Mnichovice (Praha - východ) jsem v novostavbě pasivní dřevostavby v místnosti koupelna provedl v průběhu března 2020 montáž hliněných desek Lemix a následně stěrkování hliněného souvrství z jílu odebraného z výkopu přímo vedle domu.

Při obhlídce stavby jsem klientům ukázal kompletní vzorkovník jemných hliněných omítek Picas a zároveň odebral vzorek sprašové hlíny z výkopu za domem, pro zkušební zhotovení tenkovrstvé omítky. Vzorky z místního materiálu se klientům líbili - mají tmavší vzhled a podobají se hliněné omítce Picas Econom jemná základní. Uvažoval jsem o použití písku z místního potoka, ale v korytě ho bylo málo a zapáchal, takže jsem použil praný křemenný písek frakce 0-1 mm. Výroba z místních zdrojů je pro stavitele výhodná, pokud má prostor překátrovat písek (i kupovaný písek frakce 0-1 obsahuje písková zrna velikost 2mm) a rozmočený jíl přes síto o velikosti oka 1x1 mm. Pokud tuto práci provede řemeslník, blíží se, co se týká štukových vrstev menších ploch, cena finálního výrobku ceně kupované směsi. Já jsem zde trochu experimentoval a přípravu směsi provedl na vlastní náklady.

Vypracoval jsem cenovou nabídku, montážní plán a po odsouhlasení se pustil do díla. Stěna, na které měli být práce provedeny, je zároveň stavebním pouzdrem posuvných dveří opláštěné sádrokartonem. Nejdříve jsem uvažoval o bodové variantě kotvení hliněných desek Lemix pomocí vrutů s talířovou podložkou. Z důvodu nutnosti přesné polohy kotvících bodů - stavební pouzdro, jsem raději zvolil variantu celoplošného ukotvení flexibilním lepidlem. Technologický postup výrobce toto umožňuje.

Nejdříve jsem zhotovil zkušební vzorek, abych si ověřil přídržnost souvrství: hliněné deska Lemix tl. 22 mm - 1x jemné vlhčení povrchu / flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí / sádrokarton napuštěný hloubkovou penetrací.

Zhotovený vzorek a destruktivní zkoušku jsem vyhodnotil tak, že takto zhotovené souvrství je pro danou aplikaci použitelné. Zhotovil jsem tedy sokl (technologická pauza 7 dní), nalepil hliněné desky Lemix (technologická pauza 7 dní), vystěrkoval hliněnou štukovou mezivrstvu se zapracovanou výztužnou sklovláknitou tkaninou (technologická pauza 3 dny) a vystěrkoval finální hliněný štuk ve dvou vrstvách. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti klienta a dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Zajímavá zkušenost byla ta, že rozhodnutí udělat technologickou pauzu mezi montáží hliněných desek a stěrkování mezivrstvy jsem se rozhodl až v momentě, kdy do hlíny byla již přidána nadrcená levandule. Takto by bohužel došlo k brzkému hnití levandule a to by byla velká škoda, jelikož byla klientům darovaná k svatbě... Naštěstí mi jeden z mých dobrých učitelů Michal Navrátil poradil, ať rozmíchanou směs vystěrkuji a nechám vysychat. Tak jsem učinil a levandule neshnila.