prováděcí projekt skeletu dřevostavby - RD Litohlavy u Sušice - 2022

       V roce 2022 jsem provedl převod skeletu dřevostavby (slamák) z PD pro stavební povolení do 3D v programu SketchUp dle zadání investora. Dále jsem vyhotovil pohledy na jednotlivé části konstrukce, kompletní výkaz řeziva a zajistil vytěžení kulatiny, její odvoz na pilu, rozřezání na požadované profily a následně odvoz na pozemek klienta.

UKÁZKA Z PROJEKTU:

VÝKAZ ŘEZIVA A ŘEZIVO:

Výroba slaměných balíků, dřevo je na stavbě .... může se začít stavět: