hliněné omítky - RD Březová/Oleško Praha -západ - 2022

       V průběhu roku 2022 jsem přispěl při rekonstrukci rodinného domu provedením:

a) příprava podkladu (smíšené staré zdivo/Heluz tvárnice) - vysprávky + celoplošný špric a následně aplikace kontaktní můstek PICAS přilnavostní nátěr + PICAS ECONOM hrubá + řezanka + levandule (rovné omítky stahované do omítníků) - tl. 1,5 - 6 cm

b) montáž dřevovláknité izolace, dřevěného podbití na stropech a stěnách, aplikace rákosové rohože (nerez napínací a vázací drát)

c) na podklad rákosová rohož - aplikace kontaktní můstek PICAS přilnavostní nátěr + PICAS ECONOM hrubá + řezanka + levandule (rovné omítky stahované do omítníků) - tl. 1,5 - 6 cm + zapracování sklovláknité výztužné tkaniny - tl. 1 cm

d) aplikace vápenných omítek v systému společnosti Vápenka Vitošov - tl. 1 cm