hliněné omítky - roubenka - Strašice u Rokycan

       V roce 2022 si mě majitelé roubenky ve Strašicích u Rokycan najali, abych:

a) zhotovil vzorky hliněných omítek PICAS ART vanilkově žlutá / PICAS COTTAGE šedá

b) zhotovil vzorky PICAS ECONOM hrubá + řezanka + levandule přímo na starých zdech z vepříků (kotovic) a vyhodnotil stav zdí a přídržnost omítky

c) proškolil zedníka v provádění hrubých a jemných hliněných omítek 

VZORKY HRUBÝCH A JEMNÝCH OMÍTEK:

WORKSHOP - HRUBÉ OMÍTKY: