hliněné omítky a parapety - Slamák Dlouhá louka u Přeštic - 2022

       V průběhu roku 2022 jsem mým dobrým kamarádům pomohl na jejich slamáku s provedením špalet, parapetů a jemných hliněných omítek:

ŠPALETY:

PARAPETY (jasan):