hliněné omítky - RD Mnichovice - 2022

       V roce 2022 si mě majitel domu v Mníchovicích najal, abych:

a) zhotovil vzorek kombinace hliněných omítek PICAS ART antik bílá / PICAS COTTAGE žlutá - 1:1 objemově

- vznikla tak nová směs La Crema ;)

b) proškolil řemeslníky v provedení této omítky

c) zajistil technologii vysušení vlhkého zdiva

KOMBINACE OMÍTEK:

WORKSHOP:

ODVLHČOVÁNÍ A TEMPERACE: